Vytlac tuto stranku...    Zatvor okno   
 

O agentoch a agentúrach (slovensko - českých).

 
Apropos : Prečo vtáky lietajú horeznačky ponad Austráliu? Nestojí za to, pustiť na ňu lajno.
[ 7 / 36 ]
 
Táto sekcia sa môže niekomu zdať neobjektívna, alebo poškodzujúca. Mojím úmyslom je však trochu vniesť svetlo do štruktúry vzťahov a komplexu subjektov, s ktorými zvyčajne každý, kto zamýšľa prísť do Austrálie, resp. už v Austrálii je, príde skôr či neskôr do kontaktu a ktorá mne osobne pred príchodom nebola jasná, a dalo mi dosť námahy zistiť, čo sa dá vlastne využitím služieb agenta získať...

Ak teda zamýšľate ísť do Austrálie, máte možnosť ísť buď na vlastnú päsť, alebo využiť služby agentov. Vo všeobecnosti prevláda nesprávny názor, že agenti sú len medzičlánkom zvyšujúcim vaše náklady. Nie je to tak, dokonca som s prekvapením zistil, že ísť cez agenta (ak sa naozaj jedná o seriózneho) znamená v konečnom dôsledku finančnú úsporu alebo aspoň zníženie finančných rizík!

Domáce sprostredkovateľské agentúry

Prečo? Ide totiž o to, že austrálske colleges vám nikdy neponúknu nižšiu cenu, ak ich budete kontaktovať priamo, ak obídete agenta. Colleges, školy všeobecne, majú zmluvy s agentmi, v ktorých poskytujú agentom províziu z ceny kurzu podľa cenníka platného pre skupinu krajín, do ktorej spadá aj vaša. Ak teda nejdete cez agenta, colleges tým len získajú maržu, ktorú by inak dostal agent. Na druhej strane vy strácate možnosť prístupu k informáciám a väčšinou veľmi potrebnú lokálnu podporu po príchode do Austrálie. Stretol som sa s prípadom, v ktorom študent potreboval predĺžiť kurz na ďalšie dva roky - po dlhodobom porovnávaní cien kurzov rôznych colleges a možných, získateľných zľiav, zistil, že zľavu môže získať jedine ak mu ju poskytne agent z vlastnej provízie. Samozrejme, takých agentov naozaj nie je veľa. Zaujímavé však je, že sa mu nepodarilo nájsť college, ktorý by mu poskytol obdobnú zľavu priamo, teda mimo agenta!

Z toho vyplýva moja skúsenosť, že neísť cez agenta, tzn. cez slovenskú/českú agentúru, ktorá je
a) oprávnená na zápis študentov na daný college/školu a
b) zabezpečujúca aspoň minimálnu informačnú lokálnu podporu po príchode,
je dvojnásobná strata. Jediný poplatok, na ktorom môžte v tom prípade ušetriť je poplatok agentúre, ktorá za vás vybaví víza - teda vám ušetrí minimálne jednu cestu do Viedne, alebo ku najbližšej ambasáde. Ten poplatok však nie je veľký, môže činiť cca 1.000-3.000,- Sk. Viac by si seriózna agentúra nemala účtovať, aspoň podľa mojich skúseností. Ak vás cesta do Viedne vyjde na cca 500-800,- Sk, tak rozdiel medzi týmito sumami môže znamenať finančnú úsporu, určite však nie časovú...
Podstatný je teda výber domácej slovenskej alebo českej agentúry. Pri tomto rozhodovaní treba hlavne vziať do úvahy nasledovné:

  1. porovnať si ceny kurzu, ktorú vám naúčtuje agentúra s cenou toho istého kurzu, ktorú uvádza college na internete - väčšina serióznych škôl publikuje a pravidelne aktualizuje ceny kurzov priamo ON LINE. Cena by mala byť taká istá, ak nie, musí vám agentúra poskytnúť vysvetlenie cenového rozdielu.
  2. veľmi dôležitá je lokálna informačná podpora po príchode - či má agentúra nejakého človeka, ktorý vám po príchode poskytne aspoň nejaké základné info - o ubytovaní, o cenách... Nie každá agentúra vám je schopná zabezpečiť v tomto smere serióznu podporu.
  3. výhodou je tiež, ak je agentúra schopná zabezpečiť vám ubytovanie po príchode. Dajte si však pozor na ceny a podmienky takéhoto servisu - ceny sú veľmi často prehnané a využívajú obavy vyplývajúce z neistoty pred vycestovaním, či sa vám podarí nájsť ubytko po prílete. Orientačne - ceny účtované za zabezpečenie ubytka v lokalite Sydney by nemali byť vyššie ako cca 90-120 AUD za týždeň. Ak vám teda agentúra ponúkne 900,- AUD na mesiac, tak to určite neberte. Bližšie pozrite sekciu Ubytko.

Zahraniční agenti v Sydney

OK, takže teraz slovo o zahraničných agentoch, ľuďoch, ktorí by vám mali poskytnúť potrebnú podporu po príchode do Austrálie. (Pozn. Moje skúsenosti sa týkajú výlučne Sydney, neviem, ako je to s podporou v iných austrálskych mestách, Sydney je však pravdepodobnejšie najpriaznivejšie na priamu podporu agenta, nakoľko kvôli možnosti nájsť prácu väčšina študentov prichádza práve do Sydney.)

Jestvuje mnoho ľudí v Sydney vydávajúcich sa za agentov a sľubujúcich zabezpečiť pomoc pri vybavovaní víz, leteniek a/alebo ubytka. 99,98% z nich sú však obyčajní študenti, ktorí tu prešli nejakým kurzom, či už na college alebo na univerzite a využívajúc znalosť prostredia sa rozhodli speňažniť skúsenosti ponúknutím svojich služieb slovenským agentúram. Často títo samozvaní agenti, ktorí vlastne nie sú agenti, sľubujú zabezpečenie víz, pričom vychádzajú z vlastných skúseností alebo z informácií poskytnutými inými študentmi - z druhej ruky, bez seriózneho štúdia legislatívy. Dostávajú za to nejakú províziu, povedzme 50-70 AUD za vyzdvihnutie príchodzieho človeka z letiska, alebo 30-50 AUD za zaistenie ubytka v nejakom student campuse.

Pravdou je, že je tu zatiaľ (ak sa náhodou mýlim, prosím urgentne upozornenie, tento článok bol napísaný v polovici roka 2002, je dosť možné, že niekto medzitým získal licenciu imigračného agenta) len jediný agent, so statusom skutočného imigračného agenta, ktorý profícky poskytuje poradenstvo a podporu slovenským a českým študentom. Michal Šesták - je v Sydney už nejakých 7-8 rokov, získal status PR (permanent resident) a ukončil štúdium práva imigračného agenta. Nie je tu mojím úmyslom poškodiť iných ľudí, alebo vylepšiť Šestákové renomé, len vniesť jasno do toho, kto je kto a kto môže a čo.

Pokiaľ mi je známe, je Šesták (spolu so svojimi dvoma hlavnými spolupracovníkmi) jediný czecho - slovak típek, ktorému sa podarilo získať licenciu Immigration agent po získaní PR. Cieľavedome pracoval na vybudovaní cool biznisu odkedy do Sydney prišiel. Samozrejme - biznis nerobí sám, pomáha mu zopár ľudí, napr. Patrick Kollár, web designer, je zodpovedný za Šestákové stránky na www.go2oz.cz, resp. www.australiaonline.cz a ako študent webov musím uznať, že je to slušná práca. Kvôli objektivite však tiež musím priznať dojem, že hoci na ich stránkach publikujú príspevky čitateľov ako aj občasné odpovede, vyberajú si z nich len také, ktoré sa im hodia. Pozitívne ladené bez náznaku kritiky, či negatívnej skúsenosti. To je jediná vec, ktorá mi trochu kalí inak slušný dojem z ich práce.

Stretol som sa mnohými názormi na Šestákové služby, pozitívne, niektoré aj negatívne. Negatívne sa však týkali podľa mňa skôr prípadov, keď Majkl neuznal za potrebné vystaviť svoje renomé riziku v špecifických, väčšinou dosť nekalých, prípadoch. Študenti mu dôverujú a obracajú sa na neho, jeho kalendár je plný dohodnutých stretnutí a schôdzok so študentmi a telefón mu zvoní v priemere 30 krát za hodinu :-) To je tá skutočná mravenčia a pre študentov hodnotná práca, akú by mal agent v Sydney svojim študentom poskytnúť.

Ja osobne musím prehlásiť, že mi vždy doteraz ochotne poradil, dokonca, keď sa mi nedarilo dovolať sa mu, po pár hodinách sa mi sám ozval, že našiel moje číslo na svojom mobile a poradil mi. Šesták poskytuje priamu podporu slovenskej agentúre ANO - teda ak pôjdete cez ANO, automaticky máte aj jeho podporu.

Ostatní ľudia sú samozvaní kváziagenti. To však neznamená, že vám nedokážu poradiť pri zabezpečovaní víz - zmene alebo predĺžení pri pokračovaní v štúdiu, že vám nevybavia ubytko apod. Je to opäť otázka ich finančnej motivácie a schopnosti predať sa stojaca proti Vašej dôverčivosti. Ísť cez nich však znamená podľa môjho názoru trochu väčšie riziko neúspešnosti, ako v prípade Šestáka.

Na záver - možno je trochu na škodu monopolný charakter trhu v oblasti prichádzajúcich českých a slovenských študentov do Austrálie. Možno by nebolo zlé, keby niekto vyštudoval právo agenta a získal onú vzácnu licenciu, myslím, že trh by tým získal konkurenčnejší charakter, čo by možno bolo len na prospech prichádzajúcim študentom...Príbehy z toho istého obdobia...

Fotografie súvisiace s týmto príbehom...

(Žiadne podobné fotografie sa v databáze nenachádzajú..)
Start | Sydney | Cesta okolo Australie | Australia prakticky | Singapúr | Fotogaléria | Linky | Synet.sk
© XLuboš 2003