Print this story...    Close window   
 

How did it all begin - Catherine, Janette, Ivan & me...

 
Apropos : A 55-year old man, who was born on May 5th, has been married 5 years, has 5 children, makes $55,555.55 a year, and who's lucky number is 5, receives a phonecall from a friend. The friend informs the man that a horse named Lucky 5 will be running in the fifth race at the local track that evening. Excitedly, the man withdraws 5,555.55 cash from his bank account, goes to the races and bets on Lucky 5.
Sure enough, the horse comes in fifth.

[ 31 / 36 ]
 
Najprv som spoznal Katarínu. Obaja sme boli pozvaní na oslavu narodenín kamošky Markétky do hotela Shark na Liverpool Street v centre Sydney, kedysi začiatkom júla 2002. Musím priznať, že ma zaujalo jej ladne sa vlniace telo, ladne tvarovaná panva a hnedý odtieň zreničiek, ktorý som v tej tme nemohol postrehnúť. Vysvitlo, že Katarína končí v auguste kurz anglického jazyka na Holmes College a spolu s kamoškou Žanetou plánujú cestovať po Austrálii - čo najviac a čo najlacnejšie. Bolo pozoruhodné, ako sme sa v tomto bode zhodli.

Dnes viem, že onen moment nezabudnuteľnej a priam absolútnej zhody bude v mojich pamätiach plápolať ako spomienka na diamant, ktorý držíte v rukách len raz :-) V ten pamätný večer sme na autobusovej zastávke do tretej hodiny nad ránom preberali možnosť cestovať spoločne - a mne sa zdalo, že práve som vstúpil do novej etapy môjho života. Etapy, charakteristickej špecifickými sociálnymi istotami, po nadobudnutí ktorých už človek nebýva hladný a s podivnou nostalgiou sa občas díva za malými deťmi. Tak akosi som vtedy uvažol, v tom delíriu zvodne formovanej panvy...

Žaneta, ja, Katka - foto z prvého dňa tripu

Trochu konkrétnejšiu podobu dostala moja túžba cestovať, keď som o mesiac spoznal Žanetu. "Wow, to sú panvy! S takýmto materiálom na cesty a potom už len zomrieť..", pomyslel som si, keď som ich prvýkrát zazrel v Blacktownskom parku sedieť v lúčoch slnka na trávniku a vetrať punčochové ponožky.

Ešte stále sme však nemali konkrétny plán - vlastne ako na to. Ten uzrel svetlo sveta až začiatkom septembra. V tom čase mali už mali Katarína aj Žaneta ukončenú školu a uvažovali o kúpe cestovného balíka CK OZ Experience zo Sydney do Darwinu za 1300,- AUD, v cene bolo zahrnuté cestovné a ubytovanie, a platnosť lístka bola časovo obmedzená na 2-3 týždne. Vypočítali sme, že cestovanie vlastným autom by vyšlo neporovnateľne lacnejšie. Tak som im predostrel plán na kúpu auta - navrhol som im, že ak pôjdeme traja, za približne tie isté peniaze môžeme cestovať 2 mesiace bez teritoriálnych obmedzení a predajom auta po návrate z ciest získame značnú časť peňazí späť.

Plán sa im páčil, bol tu však problém - vlastne dva. Nakoľko ani Katarína ani Žaneta nevedeli riadiť auto, musel som si vyiať na starosť auto výlučne ja - počnúc kúpou, vysporiadaním vlastníctva, riadením počas celého tripu až po opätovný predaj po návrate z ciest. Súhlasil som pod podmienkou, že všetky náklady budeme znášať spoločne - vrátane prípadnej straty pri predaji auta. Obidve súhlasili. Potom prišiel druhý problém: ani jedna z nich nemala ešte predĺžené víza. Peniaze, ktoré bolo treba vložiť do spoločného banku, mali kdesi na Slovensku a očakávali ich do týždňa na účte v austrálskej banke, aby ich mohli dokladovať za účelom predĺženia víz.

Takže - čo sa dalo robiť? Čakať ďalšie dva týždne a strácať čas, keď sme chceli čo najskôr vyraziť? Alebo riskovať kúpu automobilu za vlastné prostriedky - ale čo keď napokon víza nedostanú a ja zostanem sám, síce s autom avšak bez peňazí na cestu? Riskol som to. Zdali sa mi obdve naozaj férové, spoľahlivé a veselé parťáčky na cestovanie.

Našim plánom bolo uskutočniť veľký okruh okolo (polovice) kontinentu - prejsť juh kontinentu zo Sydney do Melbourne a ďalej do Port Augusta, odtiaľ to otočiť priamo na sever - prejsť krížom stredom púšte cez posvätné Uluru - možno až do Darwinu, v závislosti od počasia a príchodu obdobia dažďov. Posledný mesiac sme chceli spojiť cestovanie s možnosťou nájsť práce kdesi na farme v Queenslande - pri troche šťastia sa nám mohli všetky náklady na cestu vrátiť !

A bolo to! Ruka v rukáve, jasná radostná perspektíva stráviť časť života v spoločnosti kvalitného materiálu dodávala mojím myšlienkam nezvyčajný optimizmus. V takej nálade som natrafil po niekoľkých dňoch (to už som mal kúpené auto) na Ivana. Ivan, chalanisko, ktorý prešpekuloval vlastnú svadbu a vekový rozdiel kompenzoval takmer permanentnou intelektuálnou improvizáciou pracoval v tej istej pizzérii Darlinghurst ako aj ja. Vysvitlo, že Ivan hľadá spôsob ako sa čo najlacnejšie v priebehu 3-4 týždňov translokovať z východného Sydney do západného Perthu, kde sa mal ženiť. Hneď sa ponúkol, že pôjde so mnou po Port Augusta alebo Alice Springs, potom sa odpojí a pôjde do Perthu lietadlom, prípadne stopom. Nemali sme nikoho štrvrtého do počtu a tak, aj keď váhavo, napokon som kvôli deleniu nákladov súhlasil.

Cairns, kompletna stvorka...   Vsetci styria - foto z Port Augusta

A bolo to! Ako štyri ruky v jednom rukáve sme sa stretli v poslednom septembrovom týždni, aby sme vyčistili auto, pripravili ho na cestu a predstavili sa navzájom. Všetci sme cítili akési spoločné fluidum, ktoré nás spájalo - štyria zdraví jedinci s dravou túžbou biť sa a poznávať nielen krásy exotickej fauny a flóry, ale aj seba navzájom, bombastická Lady B. a radosť z nastávajúcej zmeny.Closely dated stories...

    Pictures related to this story...

    BBQ in Royal National Park - with Kumiko, Janette and both Catherines. The nature in Royal National Park - Kumiko, Catherine II, Janette & me. My babes :-)  
    Start | Sydney | Around Aussie | Aussie practically | Singapoure | Fotogallery | Links | Synet.sk |
    © XLuboš 2003 - 2023